Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển

FreeShip đơn hàng từ 500k

Giờ làm việc
Giờ làm việc

9h00 - 22h00

Lio Boom Pod hút 1 lần đào lạnh 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần đào lạnh 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần đào lạnh 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần việt quất 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần việt quất 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần việt quất 3500 hơi Ijoy  là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần Nước tăng lực 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần Nước tăng lực 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần Nước tăng lực 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần khoai môn 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần khoai môn 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần khoai môn 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần bạc hà 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần bạc hà 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần bạc hà 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 coca 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 coca 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 coca 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 Bánh việt quất 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 Bánh việt quất 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 Bánh việt quất 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 mâm xôi đen 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 mâm xôi đen 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 mâm xôi đen 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần dâu lạnh 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần dâu lạnh 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần dâu lạnh 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 kẹo chanh lạnh 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 kẹo chanh lạnh 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 kẹo chanh lạnh 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 Vải lạnh 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 Vải lạnh 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 Vải lạnh 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay
Lio Boom Pod hút 1 lần Nho lạnh 3500 hơi Ijoy
-35%

Lio Boom Pod hút 1 lần Nho lạnh 3500 hơi Ijoy

150,000đ
230,000đ

Lio Boom Pod hút 1 lần Nho lạnh 3500 hơi Ijoy là thiết bị sử dụng một lần, được nâng cấp toàn diện từ những phiên bản Lio cũ, khắc phục hoàn toàn những lỗi khét cũng như hương vị được lên đều từ đầu đến cuối.

Mua ngay