VOOPOO DRAG X 80w Pod Mod Kit

850,000 799,000

VOOPOO DRAG X 80w Pod Mod Kit với thiết kế chứa 1 pin 18650, có thể sử dụng chung loại Coil PnP Series. Cài đặt Chip Set GENE.TT có nhiều chế độ sử dụng