Salt mint flavor 30ml 35mg ( Bạc hà )

300.000 

Salt mint flavor 30ml 35mg ( Bạc hà ) Tinh dầu Salt USA chuyên dùng cho dòng podsystem sản phẩm cai thuốc lá, vị bạc hà the mát

Salt mint flavor 30ml 35mg ( Bạc hà )

300.000