Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0855 133 388

Ovns JC02 Pod Starter Kit 650mAh

399,000

Ovns JC02 Pod Starter Kit 650mAh là một hệ thống pod OVNS JC01 được cải tiến. JC02 giảm khả năng tương thích JUUL và thực hiện một bộ phận làm nóng bằng gốm mới được phát triển mang lại trải nghiệm nhiều hương vị hơn.

Xóa