Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0855 133 388

Kalibakar Pod Kit by R-Vape

550,000 350,000

Kalibakar Pod Kit by R-Vape sản phẩm đẹp  lạ nhưng lại xuất hiện ít trên thị trường Vaping Việt Nam . Kalibakar lên ni đậm hơn Caliburn, lúc rít êm ru chứ không nổ lép bép như Caliburn, test lúc đầu thấy ít ngọt so với Caliburn tí tẹo nhưng lúc sau juice ngấm lại thấy nhỉnh ngọt hơn tí.

Xóa