IJOY J1 Mesh 0.2ohm Jupiter 70w

80,000

IJOY J1 Mesh 0.2ohm Jupiter 70w thay thế cho Ijoy Jupiter pod kit 70w