Combo Encom Snow LeoPard TX 150W

1,200,000 999,000

Combo Encom Snow LeoPard TX 150W với công suất tối đa 150 watt cùng chế độ kiểm soát nhiệt độ. Box mod này tập hợp chất lượng và năng lượng cao cấp nhưng được bán với một mức giá tuyệt vời.