Coil Alien 3 Lõi Build Sẵn Cho Vape

99,000

Coil Alien 3 Lõi Build Sẵn Cho Vape làm bằng tay 100% chất liệu sử dụng để build là dây nichrome 80 tinh khiết